ผลิตแบบไหน ให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อ part2