ใหมใหม่ ใหม่มั้ย (6) Folk Rice กลไกแก้จนของเกษตรกร