การไลฟ์แนะนำสินค้า ต้องอาศัยการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ