ถ้าปี 2020 เป็นปีแห่งการเอาตัวรอด จากวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในปี 2021