การเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นอีกเทคนิคที่ทำให้การขายของเราน่าสนใจ เพราะทำให้คนซื้อตัดสินใจได้ง่ายจากรูปภาพ