เรื่องเล่ามีผลต่อการรับรู้ราคา ... โดยเฉพาะการขายของออนไลน์