หากถาม 9 ใน 10 คน ว่าตั้งราคาอย่างไรให้ได้กำไร ...