ช่องทางที่มียอดรับชมมากกว่า 1,000 ล้านวิว/เดือน จากจำนวนผู้ใช้งานกว่า 44 ล้านคนทั่วประเทศ