อินสตาแกรม เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการแชร์ประสบการณ์ในช่วงเวลาดีๆ