เฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้คน และสิ่งที่จะเชื่อมต่อคนบนเฟซบุ๊กเข้าไว้ด้วยกัน