คำว่า แพลตฟอร์ม หลายคนอาจคุ้นๆ แต่ยังไม่เข้าใจนักว่าคืออะไร