เมื่อเริ่มทำจะเริ่มเจอปัญหา...ต้องหาความรู้เพิ่มเติม - สราวุฒิ ภมรสุจริตกุล